Litter I2


van de Pillendijk Fienne

x

Casyka's Fool


Born 28/11/2009


3 males - 2 females
Male - green ribbon (7 w)
Male - red ribbon (7 w)
Male - orange ribbon (7 w)
Female - brown ribbon (7 w)
Female - lila ribbon (7 w)
Male - green ribbon (5 w)
Male - red ribbon (5 w)
Male - orange ribbon (5 w)
Female - brown ribbon (5 w)
Female - lila ribbon (5 w)
Male - green ribbon (2 w)
Male - red ribbon (2 w)
Male - orange ribbon (2 w)
Female - brown ribbon (2 w)
Female - lila ribbon (2 w)